۶۵ متر ۲ خواب / ۸ واحدی / پارکینگ انباری

4,850,000,000 تومان

توضیحات

پارکینگ انباری بالکن
۸ واحدی
وو به آفتاب
نما و مشاعات عالی
تخلیه
سند تک برگ
گرانترین فرعی سازمان

مقدم ؛ رادمان