۶۹ متر یک خواب برج باغ مجلل / هتلینگ / بلوار زیبای کوهسار

6,350,000,000 تومان

توضیحات

پارکینگ انباری آسانسور بالکن
سالن قدی پرده خور رو به آفتاب
دو کله نور
نما و مشاعات هتلینگ
سازنده بنام
واحد بی همتا به دلیل ساخت بسیار خاص ملک توسط سازنده
ویو کوه های شمال تهران
سند تک برگ

مقدم ؛ رادمان