۷۰ متر ۲خواب / فول امکانات /۱۰ واحدی / رو به آفتاب

6,300,000,000 تومان

توضیحات

۵ طبقه ۲ واحدی
پارکینگ انباری آسانسور بالکن
طبقه ۴
رو به آفتاب مستقیم
بهترین فرعی
تخلیه
سند تک برگ
بازدید آزاد
نما سنگ
پارکینگ همکف

مقدم ؛ رادمان