115 متر 3خواب فول امکانات 10 واحدی جهاد اکبر

12,100,000,000 تومان

توضیحات

5 طبقه 2 واحدی
سالن پرده خور رو به آفتاب
بهترین فرعی
بدون ضعف محلی
بدون یک سانتی متر پرتی
بسیار خوش نقشه
3 خواب استاندارد
تخلیه
سند تک برگ
فروشنده واقعی
مقدم ، رادمان