60 متر 5 ساله فول امکانات 10 واحدی رو به نما

5,450,000,000 تومان

توضیحات

10 واحدی
سالن پرده خور رو به کوچه
سند تک برگ شخصی
نور عالی
کابینت ها و هود و گاز نو
بسیار خوش نقشه
بدون پرتی و قناسی
تخلیه ، آماده تحویل
مقدم ، رادمان